arrow_back

Polityka prywatności

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka: Cukiernia - Piekarnia Wenta Sp. Jawna z siedzibą w: Lęborku, 84-300, ul. Staromiejska 28, numer telefonu +48 59 8633 277; e-mail: biuro@cukierniawenta.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię i numer telefonu – jeśli wymagane do indywidualnej realizacji zamówienia oraz wizerunek utrwalony przez kamery monitoringu wizyjnego.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest: a. realizacja indywidualnego zamówienia w szczególności na wyroby cukiernicze, piekarnicze oraz inne usługi świadczone przez Administratora b. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych,

5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane: a. w okresie wykonywania usługi, do czasu jej zakończenia i rozliczenia. b. dane z monitoringu wizyjnego nie dłużej niż 3 miesiące od daty Państwa wizyty.

6. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

7. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: Cukiernia - Piekarnia Wenta Sp. Jawna, 84-300 Lębork, ul. Staromiejska 28 a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Skarga wolna jest od opłat

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie na Państwa rzecz usług wymienionych w ust. 3

11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.