arrow_back

OPIS PROJEKTU

Cukiernia-Piekarnia B&M Wenta jest beneficjentem PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020. W ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Cukierni-Piekarni B&M Wenta.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY

Realizacja projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Cukierni-Piekarni B&M Wenta” umożliwi utrzymanie działalności gospodarczej oraz utrzymanie i zapewnienie miejsc pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Kwota dofinansowania wynosi 214339.26 PLN, w tym wkład UE wynosi 214339.26 PLN.